Anadolu Lisesi

Okul, çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren hayatlarını şekillendiren ailelerinden sonraki en önemli unsurdur. Anaokulundan itibaren küçük yaşlarda gerek öğretmenleri, gerek arkadaşlarıyla kişilik ve kariyerine yön veren çocuklarımız ilköğretim sonunda girdikleri merkezi

sistem içinde hayatlarına asıl yolu gösterecek olan ortaöğretim yani lise hayatına geçiş yapmaktadırlar. Ortaöğretim; çocuklarımız için yetişkin olmanın, kendi kararlarını vermeye başlamanın, geleceklerini yönlendirmenin ilk basamağı sayılabilir.

Dolmabahçe Okulları olarak ortaöğretimin çocuklarımızın genç ve sonrasında yetişkin olmak için en önemli adım olduğunu bildiğimiz için farklı okullardan farklı sosyo-kültürel alanlardan bir araya gelmiş öğrencilerimizin sosyal, duyusal, bilişsel hazırbulunuşluklarını dengelemeyi ve Milli Eğitim sistemimize uygun üniversite geçiş aşamalarını rahatlıkla kat edebilmelerini sağlayacak birikimi kazandırmak için çalışmaktayız.

Ortaöğretimin ilk adımı olan 9 ve 10. sınıfta planladığımız sosyal kulüpler, kurslar, geziler ve aktivitelerle öğrencilerimizin topluma ve çevresine duyarlı nesiller haline gelmesini isterken KTS(Konu Tarama Sınavları) çevresinde üniversite giriş sınavları ve hazırlık için etütlerin, yoğun programların, rehberlik çalışmalarının yer aldığı akademik örüntüyü kurgulamaktayız. Tüm eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sürdürürken İngilizce, Rusça, İspanyolca, Çince, Almanca derslerimizle öğrencilerimizin dünyaya uyum sağlaması için çalışmaktayız.

Anaokulundan itibaren her yaşta ayrı ihtimam gösterdiğiniz ve yetiştirmeye çalıştığınız çocuklarınızın güvenebileceğiniz bir kurumda gerek psikolojik gerekse akademik açıdan mutlu olması için sizleri okulumuza bekliyoruz.

-11. sınıftan itibaren temel hazırlık

-12. sınıfta cumartesi dahil 44 saat hazırlık programı

-KTS (Konu Tarama Sınavı)

-TYT – AYT deneme sınavları ile sürekli takip

-Etütlerle eksiksiz öğretim

-Üniversite gezileri ile motivasyon

-Dünyada en çok konuşulan dilleri seçme imkanı

-A2 seviyesinde eğitim

-Alanında uzman ve anlattığı dili yaşayan öğretmen kadrosu

-Her ay seviye belirleme sınavı

-Ayrı oluşturulmuş dil sınıfları

B2 SEVİYESİNDE  İNGİLİZCE EĞİTİM

-Her ay öğrencilerimizin seviyesini belirlemek için yabancı dil sınavı. 

-Yabancı öğretmen destekli eğitim.

-Haftalık etütlerle toplam 12 saat ingilizce

-Hedeflenen seviyelere ulaşmak için planlanmış eğitim programımız ve ders saatlerimizle uluslararası düzeyde yabancı dil eğitimi.

-Dünyada en çok konuşulan dilleri seçme imkanı

-A2 seviyesinde eğitim

-Alanında uzman ve anlattığı dili yaşayan öğretmen kadrosu

-Her ay seviye belirleme sınavı

-Ayrı oluşturulmuş dil sınıfları

Okulumuzun Rehberlik birimi, öğrencilerin psikolojik, sosyal, bilişsel, ve kariyer gelişim süreçlerini desteklemek amacı ile çalışmalarını gelişimsel dönemleri göz önünde bulundurarak sürdürmektedir.

Sadece sorunların çözümünü merkeze alarak değil, “Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” yaklaşımı çerçevesinde “önleyici” ve “iyileştirici” bir anlayışla hizmet sağlamaktadır. Öğrencinin kendini tanımasını, çevresiyle güvenli ve olumlu ilişkiler kurabilmesini, yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmesini sağlayıcı, akademik başarı gelişimini destekleyici ve yönlendirici bu süreçte aile, öğretmen ve idare iş birliğiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Rehberlik Biriminin kullanmış olduğu yöntemler, bilimsellik ilkesi ile iç içedir. Kullanılan test ve envanterler, alanında uzman kişilerce uygulanır ve sonuçlarında gizlilik ilkesi dikkate alınır.

 

Rehberlik Biriminin Çalışmalarına Ait Bazı Konu Başlıkları

-PDR Haftalık Ders Etkinlikleri

-Veli Bilgilendirme Toplantıları

-PDR Seminerleri(Öğrenci, Öğretmen, Veli)

-Üniversite Hazırlık Çalışmaları

-Bireysel Öğrenci Görüşmeleri

-Farkındalığı Artırıcı Grup Rehberliği Etkinlikleri

-Kariyer Belirleme Çalışmaları

-Üniversite Tanıtım Gezi ve Etkinlikleri

Öğrencilerimizin sosyal, duyusal ve bilişsel gelişimini desteklerken fiziksel olarak da gelişimlerini ihmal etmemek düşüncesi çerçevesinde planladığımız hafta sonu kursları ile ilgi ve

yeteneklerini artırmayı hedefliyoruz

Özel programlarımızla öğretim hayatlarına yön vermeyi çalıştığımız çocuklarımızın sosyal kulüplerimizle ilgi ve yeteneklerine uygun olarak kişiliklerine de dokunmaya çalışıyoruz.

-Okulumuzun iç ve dış çevresi online kamera sistemiyle okul güvenlik görevlilerimiz tarafından  24 saat izlenmekte olup şüpheli durum ve kişiler mobil okul polislerine bildirilmektedir.

-Okula giriş ve çıkış işlemi öğrenci kimlik kartı veya parmak iziyle sağlanmaktadır.

-Okul bahçesinde ve katlarında bulunan nöbetçi öğretmenler sayesinde öğrencilerin herhangi bir olumsuz durum veya olay yaşaması engellenmektedir.

-Veli bilgilendirme sistemiyle öğrencinin okula giriş ve çıkış saatleri öğrenci velilerine sms yoluyla iletilmektedir.

-Okulumuzun “Revir”inde haftanın 6 günü hemşiremiz görev yapmaktadır. Öğrencilerimizin herhangi bir rahatsızlığı olduğunda ilk müdahale okul hemşiresi tarafından yapılmakta ve velisine bilgi verilmektedir.

-Okulumuz öğrencilerine “ferdi kaza sigortası” yapılmaktadır.  Ayrıca anlaşmalı olduğumuz özel hastanede acil müdahaleler ücretsiz olarak gerçekleşmektedir.

-Öğrencilerin kullanmış olduğu ilaçlar okul hemşiresi tarafından zamanında ve düzenli bir şekilde öğrencilerimize verilmektedir.

-Okullarımızdaki yemek listeleri düzenlenirken mevsime uygun sebze ve meyvelerin kullanılmasına dikkat edilir.

-Öğrencilerimizin doğru ve dengeli beslenmesi için yemeklerin kalori değerlerine dikkat edilir.

-Okul yemekhaneleri okul idarecilerimiz tarafından sık sık denetlenmektedir.

Dolmabahçe Okullarına Kayıt Ol

Erken Kayıt Fırsatlarını Kaçırma