Size Ulaşalım

İLKOKUL

Günümüzde çocuklarımızın bireysel gelişimini gözardı eden; sonuç odaklı eğitim metodlarının yaygınlaştığını görmekteyiz.
Oysa ki özellikle ilkokul çağındaki çocuklar çevresini, doğayı, bireyleri, hayatı keşfetmek için en kritik dönemdedir İlkokul öğrencilerine okuma yazmayı öğretirken bir enstrüman çalmayı; matematiği öğretirken aklını kullanmayı; fen bilimlerini öğretirken çevresini ve doğayı tanımayı; sosyal bilgileri öğretirken sosyalleşmeyi de öğretmek gerekir.
Dolmabahçe Okulları eğitim felsefesini bu amaca ulaşmak üzerine kurgulamıştır.
Ayrıca bir değil, iki farklı yabancı dili öğrenmeleri için gerekli ortamı sağlıyoruz.

Çocuklarının hayata dokunan, öz değerlerini bilen birer dünya insanı olmasını isteyen tüm velilerimizi okullarımıza bekliyoruz. Dolmabahçe Okulları – İlkokul’u bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı, topluma uyum sağlayabilen insanlar yetiştirmeyi hedefleyen bir okuldur.

Bu amaçla oluşturulan İlkokul Rehberlik Servisi; öğrencinin kendini tanıması, anlaması, problemlerini çözebilmesi, sahip olduğu yetenekleri keşfetmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi için sistematik ve profesyonelce çalışmalarını sürdürmektedir.

Yaş guruplarının becerilerine göre düzenlenen atölyelerde öğrencilerimizin drama’dan, akıl oyunlarına; seramik atölyesinden, ata sporlarına
kadar birçok farklı alanda etkileşimde olmalarını sağlayarak, değişik konularda fikri olan bireyler olmasını amaçlıyoruz.
Sportif aktiviteler atölye çalışmalarımızın önemli bir kısmını oluşturur. Yine çocuklarımızın yaşlarına uygun seçilen bu etkinlikler onların fiziksel gelişimine önemli katkı sağlar.

İngilizce eğitimi tabii ki önemli. Ama gelişen dünya da artık yetersiz. Dolmabahçe Okulları her çocuğumuza en az iki farklı yabancı dil ilkesiyle hareket ediyor. Bu amaçla İngilizce’nin yanında öğrencilerimiz; Rusça, Almanca, İspanyolca veya Çince den tercih ettikleri birini daha öğreniyorlar

Görsel Sanatlar

Seramik

Akıl Oyunları

Drama

Müzik