Size Ulaşalım

ORTAOKUL

Kısa aralıklarla değişen sınav sistemi ortaokulda eğitim-öğretim faaliyetlerini sonuç odaklı olmaktan öte süreç odaklı olmaya doğru yönlendirmektedir. Süreç odaklı bir eğitim-öğretim sisteminde öğrenciler, değişikliklerden etkilenmediği gibi yeni sistemlere de daha çabuk uyum sağlayabilmektedirler.
5. sınıftan itibaren öğrencilerimiz yeni bir düzeye geçer ve branş öğretmenleriyle tanışırlar. Dolmabahçe Okulları bu geçişi kolaylaştırmak için eğitimleri branş dersleriyle ilişkili sosyal etkinlik ve gezilerle destekler.
Bu etkinlikler öğrencilerimizin yeni öğretim sistemine alışmasını sağlamanın yanında “öğrenmeyi öğrenme” hedefini de taşırlar.

5 ve 6. sınıflar için düzenlediğimiz hafta sonu kurslarında seramikten halk oyunlarına, bilimden ata sporlarına kadar birçok alanda öğrencilerimizin sosyal ve duyuşsal yönlerini geliştirmekteyiz.
5 , 6 ve 7. sınıfta yeterli akademik gelişimi kazanan öğrencilerimiz, 8. sınıfta uygulamış olduğumuz Lise Giriş Sınavlarına Özel Hazırlık Programı ile başarı sağlamaktadırlar.

Cumartesi dahil olmak üzere toplamda 47 saat LGS (Liselere Giriş Sınavı) programı, her hafta yaptığımız KTS (Konu Tarama Sınavı) ve deneme sınavlarıyla öğrencilerimizin başarılarını artırmak için tüm çalışmalar yapılmaktadır.
Çocuklarının, başarılı bir lise eğitimi almasını ve bu yönde çalışırken kendi öz değerleriyle yetişen birer dünya insanı olmasını isteyen tüm velileri okullarımıza bekliyoruz.

Sorunların çözümünü merkeze alarak değil, “gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışmanlık” yaklaşımı çerçevesinde “önleyici” ve “iyileştirici” bir anlayışla hizmet sağlamaktadır.
Öğrencinin kendisini tanımasını, çevresiyle güvenli ve olumlu ilişkiler kurabilmesini, yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmesini sağlayıcı, akademik başarı gelişimini destekleyici ve yönlendirici çalışmalarla öğrenci merkezli olup bu süreçte veli – öğretmen işbirliği ile çalışmaları sürdürmekteyiz.
Rehberlik Servisinin kullanmış olduğu yöntemler; bilimsellik ilkesi ile iç içedir.
Kullanılan test ve envanterler alanında uzman kişilerce yapılmış olup, sonuçlarında gizlilik ilkesi gözetilmektedir.

Üç haftada bir öğrencilerimizin seviyesini belirlemek için yabancı dil sınavı uyguluyoruz.
İngilizce dersleri sınıf ortamında haftada 12 saat, birebir ve grup çalışmaları olarak da haftada 4 saat Toplamda 16 saat tüm yaş gruplarında “maruz bırakma yöntemi” kullanılarak yapılır.
Derslerimizi yabancı öğretmenlerle destekleyerek öğrencilerimizin erken dönemde konuşma yeteneğini kazanması hedefliyoruz.
İngilizcenin yanında eğitimi verilen diğer diller:
Rusça, Almanca, İspanyolca, Çince

Görsel Sanatlar

Seramik

Akıl Oyunları

Drama

Müzik