Takvim-i Vekayi

Takvim-i Vekayi ilk kez 31 Ekim 1831 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır.

Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831’de yayınlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice, Farsça, Fransızca, Rumca baskıları da yayımlanan bir gazeteydi. Gazetede resmî ilânlar ve gayrı resmî duyurular dışında, iç ve dış gelişmelere ilişkin haberler de basılmaktaydı.