Yahya Kemal Beyatlı

1 Kasım 1958 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

2 Aralık 1884’te Üsküp’te doğmuş, 1 Kasım 1958 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Şair, yazar, siyasetçi ve diplomattır. Doğum adı Ahmed Agâh’tır. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerindendir. Şiirleri Divan edebiyatı ile modern şiir arasında köprü vazifesi görmüştür. Türk edebiyat tarihi içinde Dört Aruzcudan biri olarak kabul edilir. Sağlığında Türk edebiyatının baş aktörleri arasında kabul edilmiş ancak hiç kitap yayımlamamıştır. Bu sebepten “esersiz şair” olarak nitelendirilmiştir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinde milletvekilliği ve bürokratlık gibi görevlerde bulunmuştur.