Yakup Kadri Karaosmanoğlu

(27 Mart 1889 – 13 Aralık 1974)

Türk toplumunun 19. yy’dan 20. yy’a geçerken yaşadığı, zorluklar, değişimler ve mücadeleyi anlatmış yazar ve diplomattır. 1900’lü yılların başlarından, 1974’e kadar geçen sürede verdiği eserler, üslup ve dil olarak Türkçenin geçirdiği bütün değişimleri anlamak için en önemli başvuru araçlarıdır.
Roman, öykü ve makale türünde eserler vermiştir. Fecr-i Ati topluluğunun kurucularındandır. İlerleyen yıllarda eserlerinde toplumcu bir çizgi izlemiştir. En tanınan eserleri Nur Baba, Kiralık Konak ve Yaban’dır.
Karaosmanoğlu edebi kimliğinin yanında Milli Mücadele döneminden itibaren, ölümüne kadar siyasetçi ve diplomat olarak da ülkemize hizmet etmiştir.