Ziya GÖKALP

TARİHTE BUGÜN 25 EKİM 1924 ZİYA GÖKALP HAYATINI KAYBETTİ

Millî edebiyatın kurucularındandır. İlk Türk sosyoloğumuzdur. Türkçülüğün ilkelerini ortaya koyarak Türkçülüğü sistemleştirmiştir. Türkçülüğün Esasları adlı eserini de bu amaçla kaleme almıştır.

Ziya Gökalp’e göre Türkçülük, Türk milletini yükseltmektir. Aydınlarımız bunu gerçekleştirebilmek için önce kendi kültürünü tanımalı ve İslam ahlakıyla birleştirmeli, daha sonra da Batı’nın teknolojisiyle bunu geliştirmelidir. “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” bu sentezi özetleyen eseridir.

Atatürk’ün: “Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, duygularımın babası Namık Kemal, fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp’tir.” sözleri Ziya Gökalp’in fikirlerinden etkilendiğini gösterir.

Eserleri

Limni ve Malta Mektupları
Kızıl Elma (1914)
Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak (1929)
Yeni Hayat (1930)
Altın Işık (1927)
Türk Töresi (1923)
Doğru Yol (1923)
Türkçülüğün Esasları (1923) : Eserin ilk baskısı Osmanlı alfabesiyle yayınlanmıştır.
Türk Medeniyet Tarihi (1926, ölümünden sonra)
Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler (ölümünden sonra)
Altın Destan
Üç Cereyan
Hars ve Medeniyet
Kuğular
Felsefe Dersleri (2006), Çizgi Kitabevi, Konya

ZİYA GÖKALP